Stránky jsou ve výstavbě, omlouváme se.
 
 

Vámi pořádanou akci můžeme zajistit formou zdravotnických dozorů. Na akci může být přistaveno sanitní vozidlo s posádkou nebo zdravotnické (osobní) vozidlo či samotný zdravotník. Forma zdravotnického zajištění závisí na vašem požadavku, ale také na druhu zajišťované akce, výši rizik atd.

 

Zdravotnické dozory zajišťují osoby, které mají zkušenosti v urgentní medicíně tj. pracovníci záchranných služeb, urgentních příjmů, ARO a jednotek intenzivní péče.

 

Zdravotnické dozory vykonáváme na celém území ČR.

 

Na místě spolupracujeme s územním střediskem záchranné služby, kterému hlásíme akci v jeho regionu, případně žádáme o směřování a avízo do nejbližší vhodné nemocnice.

 

U nás i samostatný zdravotník může být vybaven defibrilátorem, EKG monitorem, pulzním oxymetrem, glukometrem, vybavením pro oxygenoterapii a dalšími diagnostickými a resuscitačními pomůckami. K dispozici je i kufr s dětským vybavením.

 

Můžete nás kontaktovat na mge@centrum.cz

nebo: https://www.facebook.com/pages/Eurorescue/154397364608613?ref=hl&ref_type=bookmark